Heli Katajamäki

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsL

Olen neuropsykologian erikoispsykologi (VET) ja psykologian lisensiaatti (PsL). Psykologiksi valmistuin vuonna 2004 ja heti urani alusta lähtien olen ollut kiinnostunut kehitysneuropsykologiasta, siitä, miten erilaiset aivotoiminnan häiriöt ja kehityspoikkeavuudet näyttäytyvät lasten ja nuorten kognitiivisessa ja psykososiaalisessa kehityksessä ja miten kehittyviä taitoja voi parhaiten tukea ja kuntouttaa. Työkokemus kehitysvammahuollossa, kouluissa ja nuorisopsykiatrialla on muokannut omaksi vahvimmaksi osaamisalueeksi neurologista ja psykiatrista tietämystä yhdistelevän neuropsykiatrian.

Vuodesta 2017 lähtien olen toiminut yksityisenä ammatinharjoittajana tehden pääasiassa neuropsykologista kuntoutusta neuropsykiatristen, oppimisvaikeuksista kärsivien sekä aivovammapotilaiden parissa. Neuropsykologisten tutkimusten osalta pääpaino on lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen häiriöepäilyjen tutkimisessa. Aikuisten osalta keskeisin osaaminen liittyy niin ikään neuropsykiatristen häiriöepäilyjen neuropsykologiseen tutkimiseen, mutta omaan kokemusta myös muistihäiriöepäilyjen tutkimisesta sekä työkykyarvioista. Minulla on neuropsykologian työnohjaaja -pätevyys ja tarjoan työnohjausta mm. neuropsykologista työtä tekeville psykologikolleegoille.

Olennaisia lisäkoulutuksia

Neuropsykoterapian täydennyskoulutus (26 op), Suomen Neuropsykoterapiayhdistys ry, 2020 – 2021

TOTAKU toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden sekä SOTOKU sosiaalisen toimintakyvyn ryhmäkuntoutus (2op), Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka, Tampereen yliopisto, 2015

MALTTI – Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoinen tehostettu tuki, Niilo Mäki Instituutti, 2011

Kehitysvamma-alan täydennyskoulutus psykologeille, Psykologia- instituutti ja Kehitysvammaliitto, 2008-2009

Erityispedagogiikan aineopinnot (35op), Jyväskylän yliopisto, 4.6.2008

Sivutoimiset asiantuntijatehtävät ja projektit

Neuropsykologisen kuntoutuksen toteuttajana hankkeessa ”AV Etäkuntoutus – Vaativan kuntoutuksen toteutus aivovamman saaneilla etäkuntoutuksena”, Invalidiliitto yhteistyössä Kuntoutussäätiön ja Kelan kanssa https://www.invalidiliitto.fi/etakuntoutus-aivovamman-saaneilla

Luennoija aiheesta Neuropsykiatria psykologityön näkökulmasta, Wellmind Oy, Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus, 10/2014 ->

Luennoija aiheesta Sosiaalisista peloista kärsivän nuoren kohtaaminen, Wellmind Oy, Erityisosaamista neuropsykiatristen asiakkaiden ohjaukseen ja valmennukseen -koulutus, 9/2018

Luennoija aiheesta Maltti, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutus, esittely ja vaikuttavuus, Wellmind Terveys Oy, Neuropsykiatriset talvipäivät 2015

Kouluttaja, Kasvatuspsykologia (4op), Kajaanin yliopistokeskus/ AIKOPA, Lastentarhanopettajaksi pätevöitymiskoulutus 2014

Sivutoiminen tuntiopettaja, Lapsen kasvu ja kehitys (3op), Kajaanin yliopistokeskuksen Avoin yliopisto, Oulun yliopiston kasvatustieteellisen koulutusalan Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 2013 ja 2014

Asiantuntijaluentoja aiheesta Kehitysvammaisuus, autismi ja ADHD, Kajaanin ammattikorkeakoulu – liikelaitos vuosina 2007-2015

Opinnäytetyöt ja julkaisut

Katajamäki, H. (2019) Effectiveness of a group-based intervention for attention and executive functions and the moderating role of pre-intervention inattention and hyperactivity-impulsivity symptoms. Lisensiaattityö. Jyväskylän yliopisto, Psykologian laitos.

Katajamäki, H. & Paananen, M. (2015). Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoinen Maltti-kuntoutus osana koulun tukitoimia – alueellisen kokeilun tuloksia. NMI-Bulletin, 25 (4), 38-50.

Katajamäki, H. & Paananen, M. (2015). Effectivity of the group intervention of attention and executive functions (MALTTI-program). The 5th Conference of the European Societies of Neuropsychology, 9.-11.9.2015, Tampere, Finland.

Katajamäki, H. & Paananen, M. (2014). Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutuksen (MALTTI-kuntoutus) vaikuttavuus. Psykologia 2014 – kongressi, 20.–22.8.2014, Joensuu.

Rinkinen, H. (2004) Oppimisminäkuvassa tapahtuvat muutokset, sen realistuminen sekä realistumisen ja koulutaitojen väliset yhteydet koulun alkuvaiheessa. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Psykologian laitos.