Neuropsykologisen tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa tutkittavan lapsen, nuoren tai aikuisen tiedonkäsittelyn toimintoja, tunne-elämää ja käyttäytymispiirteitä. Tutkimuksia voidaan tarvita mm. diagnostisia tarkoituksia varten, soveltuvien tukitoimenpiteiden (mm. neuropsykologisen kuntoutustarpeen) arviointia ja suunnittelua varten sekä tiedonkäsittelytoimintojen kehityksen / mahdollisten muutosten seurantaa varten.

Tutkimukseen tullaan pääsääntöisesti lääkärin lähetteellä. Tutkimuksiin hakeutuvalla voi olla maksusitoumus esim. sote-kuntayhtymältä tai kunnalta, mutta myös itsemaksavana voi tutkimuksiin hakeutua. Yksityisen lääkärin tutkimusmääräyksellä tutkimuksista saa Kela-korvauksen, joka määräytyy käytetyn ajan perusteella. Neuropsykologiset tutkimukset ovat laajoja ja niiden Kela-korvaus on v. 2022 55,00€ / tutkimus (SV 715 ”Psykologin tutkimus yli 4h”).

Lisätietoa:

Suomen Neuropsykologisen Yhdistyksen tutkimusesitteet

http://www.neuropsykologia.fi/files/neuro-aikuisten-tutkimus-final-a4full.pdf

http://www.neuropsykologia.fi/files/neuro-lasten-tutkimus-final-a4full.pdf

Neuropsykologinen kuntoutus on lääkinnällistä kuntoutusta, jolla pyritään vaikuttamaan aivojen toimintahäiriöistä johtuviin tiedonkäsittelyn, käyttäytymisen ja tunnesäätelyn vaikeuksiin. Toimintahäiriön taustalla voi olla neurologinen sairaus tai vamma (esim. aivovamma, aivokasvain, CP-vamma) tai kehityksellinen poikkeavuus (esim. oppimisvaikeus, kehityksellinen erityisvaikeus, tarkkaavuushäiriö, autisminkirjon häiriö). Kuntoutuksen tavoitteena on mm. tukea kuntoutujan itsenäistä toiminta-, oppimis- ja työkykyä, lievittää vaikeudesta aiheutuvaa haittaa, vahvistaa kuntoutujan valmiuksia tulla toimeen vaikeutensa kanssa, auttaa kuntoutujaa ja tämän lähiympäristöä kompensaatiokeinojen löytämisessä ja tukea kuntoutujan myönteistä minäkuvaa ja psyykkistä hyvinvointia.

Kuntoutusta varten on oltava edeltävä neuropsykologin tutkimus ja kuntoutussuositus. Kuntoutukseen tullaan tyypillisimmin maksusitoumuksella (esim. Kela, vakuutusyhtiö, sote-kuntayhtymä, sairaanhoitopiiri, kunta), mutta myös itsemaksavana voi tulla. Maksusitoumuksen saaminen edellyttää lääkärinlausuntoa ja kuntoutussuositusta. Yksilökuntoutus toteutetaan vastaanotto- ja koulu-/kotikäynteinä. Tapauskohtaisesti kuntoutuksen toteuttamisessa voidaan hyödyntää osin etävastaanottokäyntejä. Nemossa kuntoutuspalvelut painottuvat lasten, nuorten ja nuorten aikuisten neuropsykologiseen kuntoutukseen. Syksystä 2023 alkaen kuntoutusta toteutetaan pääasiassa klo 8.15 ja 13 välillä kuntouttajan osittaisen hoitovapaan vuoksi.

Neuropsykologipalvelu Nemo on Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajarekisterissä. Palvelua tuotetaan Kelan määrittelemän kuntaryhmä 5:n alueella (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala). Kuntoutuskielenä suomi ja pääasiallisena kohderyhmänä lapset, nuoret ja nuoret aikuiset. Ennen Kelan kuntoutushakemuksen tekemistä ota ensin yhteyttä ja kysy mahdollisista vapaista tai vapautuvista kuntoutuspaikoista ja sovi kuntoutuspaikan alustavasta varaamisesta. Vuoden 2023 aikana en pysty enää ottamaan uusia kuntoutujia. Vastaanottotilassa saattaa ajoittain vierailla koira, joten otathan tämän huomioon, jos olet koirille allerginen.

Lisätietoa:

Suomen Neuropsykologisen Yhdistyksen kuntoutusesitteet:

http://www.neuropsykologia.fi/files/neuro-aikuisten-kuntoutus-final-a4full.pdf

http://www.neuropsykologia.fi/files/neuro-lasten-kuntoutus-final-a4full.pdf

Kelan vaativan lääkinnällisen
kuntoutuksen palvelukuvaus:

https://www.kela.fi/documents/20124/940710/palvelukuvaus-vaativan-laakinnallisen-kuntoutuksen-yksiloterapiat.pdf/200e3fed-12b2-a4c1-df3a-72feee7877ed?t=1661947698523

Kelan harkinnanvarainen
neuropsykologinen kuntoutus:

https://www.kela.fi/neuropsykologinen-kuntoutus

Neuropsykologista tietoa ja osaamista hyödyntävän työnohjauksen ja tapauskonsultoinnin avulla voidaan tukea muita terveydenhuollon ja/tai kasvatusalan ammattilaisia (mm. psykologit, sairaanhoitajat, nepsy-valmentajat, erityisopettajat) heidän työssään eritystä tukea mm. oppimisvaikeuksista tai neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivien lasten, nuorten tai nuorten aikuisten parissa. Neuropsykologian erikoispsykologi Heli Katajamäellä on Suomen Neuropsykologisen yhdistyksen hyväksymä neuropsykologian työnohjaaja -pätevyys (3.9.2020 alkaen).

Luentoja erilaisista lasten ja nuorten kehitykseen liittyvistä teemoista (mm. tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pulmat, ADHD, autisminkirjon häiriöt, nuorten kielelliset erityisvaikeudet). Ota yhteyttä ja kysy lisää.